,

Διαλυτικό πινέλου


Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ είναι διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό. Είναι ιδανικό για ντούκα και ριπολίνες. Βελτιώνει σημαντικά το άπλωμα και ελαττώνει το κιτρίνισμα.
SKU:

2,70 61,00 

Εκκαθάριση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δελτιο Δεδομένων Ασφαλείας

Προδιαγραφές

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Υδρογονάνθρακες C9-C11, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε • Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό • Να διατηρείται δροσερό • Φυλάσσεται κλειδωμένο • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Αποθήκευση
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Kατηγορίες: ,
Βάρος Μ/Δ
Brand

Βάρος

, , ,

Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις

0.0 συνολικά
0
0
0
0
0

Αξιολόγησε πρώτος το "Διαλυτικό πινέλου"

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.