,

Διαλυτικό πιστολιού


Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ είναι άχρωμο ταχυστέγνωτο διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και υποστρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πιστόλι. Είναι αδιάλυτο στο νερό και χρησιμοποιείται για τα βερνικοχρώματα βάσης οργανικού διαλύτη της Vivechrom. Βελτιώνει το άπλωμα.
SKU:

4,30 66,00 

Εκκαθάριση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Δελτιο Δεδομένων Ασφαλείας

Προδιαγραφές

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Ξυλόλιο & μίγμα ισομερών, Βουτανόλη , Βουτανόνη, Οξικό Βουτυλεστέρα • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αναπνέετε ατμούς • Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Το δοχείο να φυλάσσεται κλειδωμένο • Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο • Να διατηρείται ερμητικά κλειστό • Να διατηρείται δροσερό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401

Αποθήκευση
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.
Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Kατηγορίες: ,
Βάρος Μ/Δ
Brand

Βάρος

, ,

Βασισμένο σε 0 αξιολογήσεις

0.0 συνολικά
0
0
0
0
0

Αξιολόγησε πρώτος το "Διαλυτικό πιστολιού"

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις.